Crtg. Cases

Cartridge Cases

.380 Unprimed New Brass Cartridge Case

380UnprimedBrassCrtgCase

 

 

 

 


9mm Luger New Primed Cartridge Case

9mm Luger New Primed Crtg Case

 

 

 

 

 


9mm Luger New Unprimed Cartridge Case

9mmLuger-UnprimedCrtgCase-B

 

 

 

 

 


9mm Luger Once Fired Unprimed Nickel Plated Cartridge Case

9mm Luger Once Fired Unprimed Nickel Plated Crtg Case

Top